Aktuální projekty

    Výzkumné projekty

   • SLIDETEX      - Vývoj vysoce výkonných kluzných ložisek, vytvořených z hybridního textilního kompozitu na bázi netkaných i armovacích tkaných textilií.
   • HYBRIDTEX   - Výzkum a vývoj pokročilých hybridních textilních struktur pro aktivní ochranu zdraví specifických skupin populace (zlepšení péče o seniory, děti a nemocné
   • SENIOR         - Speciální ošacení a textilní výrobky vysokých užitných vlastností na bázi nové generace inteligentních materiálů, které zvýší efektivitu zdravotní a sociální péče o seniory
   • MEDITEX       - Výzkum a vývoj nových typů pokročilých textilních materiálů s vysokým potencionálem pro uplatnění ve speciálních textiliích určených pro zdravotní a následnou péči
   • SENIORTEX 
       - Smart modulární oděvy a speciální textilní výrobky s integrovanými elektronickými mikrosystémy pro zkvalitnění péče o zdraví stárnoucí populace a hendikepovaných osob.
   • TEXDERM      - Textilie a oděvy se zvýšeným komfortem pro specifické potřeby dětí s kožními problémy
   • DetTex - Pokročilé Detekční Textilie - vytvoření inovativních textilních materiálů obsahujících vodivé materiály, a tím umožňuje jejich použití pro aplikace, jako je například detekce porušení textilie ...
   • NoMaTex - Nové materiály, technologie a textilní elektronické prvky pro oblast smart textilií
   • VIDTEX - Smart textilie a oděvy vysokých užitných vlastností pro zvýšení bezpečnosti
    v dopravě, zejména viditelnosti

    Inovační a rozvojové projekty

   • VUBSTORE    - vytvoření manipulačních a skladovacích prostor a vybudování nových výrobních, montážních a administrativních (řízení výroby, konstrukce) prostor v návaznosti na stávající výrobní a montážní halu strojírenské divize.
   • VUBINOV - Předmětem projektu je rozšíření výzkumných a vývojových kapacit a realizačního potenciálu pro aktivity společnosti VÚB a.s. v oblasti inovace strojů a zařízení, jejich částí a mechanismů a v oblasti nových typů technických textilií z nových materiálů se speciálními funkčními vlastnostmi
   • POŘÍZENÍ FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU PRO SPOLEČNOST VÚB a.s. - předmětem projektu je pořízení FV systému bez akumulace o velikosti 415,03kWp umístěného na střeše budovy č.p. 1571 v areálu VÚB a.s  

   • METEXCOM2 - Vývoj metalo-textilních kompozitů se zvýšenou adhezí využitím strukturování metalických povrchů TIG plazmou a CW laserem  
                      - mezinárodní tým
   • WELCONTEX - Technologie spolehlivého elektrického propojování pomocí
                        ultrazvukového svařování
   • WELCONTEX II   - Technologie svařovaných elektrických propojení pro výrobu inteligentních textilií
   • NANOHYBRID - Textilní hybridní struktury s aplikací nanovláken
novinky
12.07.2022
VÚB a.s. na veletrhu Techtextil 22
Naše společnost VÚB a.s. měla po třech letech opět možnost aktivně se zúčastnit významného evropského veletrhu Techtextil 2022 ve Frankfurtu nad Mohanem. Více...
26.11.2021
Podpora realizace výsledků řešení výzkumných projektů VÚB
Dva webináře z oblasti smart-textilií .....více
archiv