Aktuální projekty

    Výzkumné projekty

   • SLIDETEX      - Vývoj vysoce výkonných kluzných ložisek, vytvořených z hybridního textilního kompozitu na bázi netkaných i armovacích tkaných textilií.
   • HYBRIDTEX   - Výzkum a vývoj pokročilých hybridních textilních struktur pro aktivní ochranu zdraví specifických skupin populace (zlepšení péče o seniory, děti a nemocné
   • SENIOR         - Speciální ošacení a textilní výrobky vysokých užitných vlastností na bázi nové generace inteligentních materiálů, které zvýší efektivitu zdravotní a sociální péče o seniory
   • MEDITEX       - Výzkum a vývoj nových typů pokročilých textilních materiálů s vysokým potencionálem pro uplatnění ve speciálních textiliích určených pro zdravotní a následnou péči
   • SENIORTEX 
       - Smart modulární oděvy a speciální textilní výrobky s integrovanými elektronickými mikrosystémy pro zkvalitnění péče o zdraví stárnoucí populace a hendikepovaných osob.
   • TEXDERM      - Textilie a oděvy se zvýšeným komfortem pro specifické potřeby dětí s kožními problémy
   • DetTex - Pokročilé Detekční Textilie - vytvoření inovativních textilních materiálů obsahujících vodivé materiály, a tím umožňuje jejich použití pro aplikace, jako je například detekce porušení textilie ...
   • NoMaTex - Nové materiály, technologie a textilní elektronické prvky pro oblast smart textilií
   • VIDTEX - Smart textilie a oděvy vysokých užitných vlastností pro zvýšení bezpečnosti
    v dopravě, zejména viditelnosti
   • MultiTex - Pokročilé smart textilie s multifunkčními účinky pro zkvalitnění profesních a funkčních oděvů v rizikovém prostředí.

    Inovační a rozvojové projekty

   • VUBSTORE    - vytvoření manipulačních a skladovacích prostor a vybudování nových výrobních, montážních a administrativních (řízení výroby, konstrukce) prostor v návaznosti na stávající výrobní a montážní halu strojírenské divize.
   • VUBINOV - Předmětem projektu je rozšíření výzkumných a vývojových kapacit a realizačního potenciálu pro aktivity společnosti VÚB a.s. v oblasti inovace strojů a zařízení, jejich částí a mechanismů a v oblasti nových typů technických textilií z nových materiálů se speciálními funkčními vlastnostmi
   • POŘÍZENÍ FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU PRO SPOLEČNOST VÚB a.s. - předmětem projektu je pořízení FV systému bez akumulace o velikosti 415,03kWp umístěného na střeše budovy č.p. 1571 v areálu VÚB a.s  

   • METEXCOM2 - Vývoj metalo-textilních kompozitů se zvýšenou adhezí využitím strukturování metalických povrchů TIG plazmou a CW laserem  
                      - mezinárodní tým
   • WELCONTEX - Technologie spolehlivého elektrického propojování pomocí
                        ultrazvukového svařování
   • WELCONTEX II   - Technologie svařovaných elektrických propojení pro výrobu inteligentních textilií
   • NANOHYBRID - Textilní hybridní struktury s aplikací nanovláken
novinky
25.04.2024
Kick-off meeting projektu ENAMEL
Na veletrhu Techtextil 2024 proběhl kick-off meeting projektu ENAMEL. ...
04.09.2023
Ukončení projektu VUBINOV
Projekt VUBINOV byl úspěšně ukončen v souladu s plánem k 30.6.2023 ....více
archiv