Ukončení projektu VUBINOV

Zpřístupnění podpořené infrastruktury jiným uživatelům.

Projekt VUBINOV byl úspěšně ukončen v souladu s plánem k 30.6.2023

Hlavním cílem projektu VUBINOV CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024176) bylo rozšíření výzkumně-inovační kapacity (VIK) a realizačního VaV potenciálu společnosti VÚB a.s.

Projekt byl realizován v rámci programu Potenciál – Výzva VII a Prioritní osy PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“.

Cílem projektu bylo rozšíření výzkumně-inovační kapacity (VIK) a realizačního VaV potenciálu VÚB a.s. pro výzkum, vývoj a inovace strojů a zařízeni, jejich částí a mechanismů, případně celých strojně-technologických linek, dále také pro výzkum a vývoj nových typů technických textilií z nových materiálů se speciálními funkčními vlastnostmi, zaměřené především na ochranu člověka a jeho zdraví. Projekt byl koncipován tak, aby výzkumně-vývojové kapacity společnosti mohly uspokojovat stoupající nároky aktuálních i budoucích uživatelů pokud možno v co nejdelším časovém horizontu.

Nejvýznamnější novinky strojního vybavení prototypové dílny představují

  • víceosé CNC frézovací a soustružnické centrum DMG Mori CLX 450 TC
  • čtyřosý CNC frézovací stroj TGS AXILE V7
  • tříosé CNC soustružnické centrum EMCOTURN E45 SMY
  • gravírovací laser HXR50
  • 3D tiskárna BCN Epsilon W27SC
  • 3D souřadnicový měřicí stroj Wenzel LH65
  • CAD/CAM SW systémy pro počítačem podporované navrhování a řízení výroby
  • IT vybavení pro konstrukční pracoviště a posílení serverů pro řízení a sledování výroby

Veškeré pořízené stroje a zařízení i prostředky IT infrastruktury jsou řádně nainstalovány a uvedeny do provozu v rámci příslušných VaV pracovišť VÚB a.s. a jsou k dispozici pro využití výzkumnými týmy v rámci řešení výzkumně-vývojových projektů.

K výzkumné infrastruktuře podpořené v rámci projektu je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby za podmínek stanovených smlouvami k takovému účelu uzavřenými. Předpokládá se, že podpořená část infrastruktury bude sloužit i jiným uživatelům (třetím osobám) výhradně k provádění výzkumu a vývoje a nikoli k jiným účelům, např. k výrobě. Zařízení, která jsou součástí podpořené infrastruktury, mohou sloužit ke konstrukci např. funkčních vzorků a prototypů, které jsou obecně dovoleným výstupem v rámci výzkumu ve smyslu příslušného Nařízení komise EU.

V případě zájmu o využití zmíněné výzkumné infrastruktury další informace poskytne:

ing. Vilém Fišer, předseda představenstva; tel.: +420465552203; email: fiser@vubas.cz

Image 0 -

Image 1 -

novinky
04.09.2023
Ukončení projektu VUBINOV
Projekt VUBINOV byl úspěšně ukončen v souladu s plánem k 30.6.2023 ....více
14.06.2023
Úspěšné ukončení realizace projektu VUBSTORE
V květnu letošního roku byla úspěšně ukončena realizace projektu VUBSTORE. ....více
archiv