Ve VÚB probíhá realizace projektu VUBINOV.

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost, výzva POTENCIÁL - VII.

Předmětem projektu je rozšíření výzkumných a vývojových kapacit a realizačního potenciálu pro aktivity společnosti VÚB a.s. v oblasti inovace strojů a zařízení, jejich částí a mechanismů a v oblasti nových typů technických textilií z nových materiálů se speciálními funkčními vlastnostmi.

Cílem projektu je pořízení potřebných technických a technologických zařízení, které umožní rozvoj výzkumně-vývojových aktivit ve společnosti VÚB a.s. a vytvoření modernějšího a kvalitnějšího zázemí jak pro výzkum a vývoj strojů a zařízení a jejich částí, tak i pro výzkum a vývoj nových typů technických textilií.

Realizací projektu se uskuteční významná modernizace výzkumně-vývojového centra, které bude  splňovat požadavky a potenciální nároky i těch nejnáročnějších zahraničních partnerů a zajistí se potřebné podmínky pro komplexní realizaci výzkumně-vývojových činností a rozšíření portfolia poskytovaných VaV služeb s možností získání nových zakázek.

Image 0 -

novinky
26.11.2021
Podpora realizace výsledků řešení výzkumných projektů VÚB
Dva webináře z oblasti smart-textilií .....více
18.12.2020
VUBSTORE
Nové výrobní prostory strojírenské divize VÚB a.s Počátkem prosince letošního roku byla vydáním kolaudačního rozhodnutí úspěšně završena první etapa realizace projektu „VUBSTORE – Rekonstrukce brownfieldu společnosti VÚB a.s.“. Projekt je realizován v rámci programu NEMOVITOSTI – Výzva III Operačního programu Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost a jeho předmětem je vytvoření manipulačních ...... více
archiv