Profil společnosti

VÚB a.s. je nástupnickým subjektem Výzkumného ústavu bavlnářského a hedvábnického, založeného v roce 1949 a známého v textilním světě jako firma s dlouholetými zkušenostmi a tradicí v oboru textilu i textilního strojírenství. Jméno firmy se oprávněně pojí zejména se vznikem a celosvětovým šířením technologie rotorového předení, na jejímž vzniku a dalším vývoje se pracovníci firmy v druhé polovině 20. století významným způsobem podíleli.

Dnešní akciová společnost byla po r. 1989 v důsledku nutné reakce na probíhající změny v textilním, a to zejména bavlnářském průmyslu, který do té doby představoval pro firmu hlavní pole působnosti, výrazně postupně restrukturalizována až do podoby dnešní soukromé akciové společnosti s diverzifikovanou strukturou podnikatelských aktivit.

Velká a trvalá pozornost je věnována řízení kvality - od r. 2001 se VÚB a.s. může prokázat certifikáty ISO 9001 a ISO 14001.

VÚB a.s. - hlavní podnikatelské aktivity

KONSTRUKCE A VÝROBA SPECIÁLNÍCH A JEDNOÚČELOVÝCH STROJŮ

Nejvýznamnější část aktuálního ekonomického potenciálu VÚB a.s. představuje strojírenská výroba, zaměřená především na konstrukci, vývoj a výrobu speciálních a jednoúčelových strojů. Průběžně realizovaná  modernizace veškerého strojního vybavení, výměna univerzálních strojů za nejmodernější numericky řízená obráběcí centra spolu s vlastní disponibilní konstrukční kapacitou nebo ve spolupráci s externími partnery umožňuje realizaci náročných a rozsáhlých projektů a zakázek pro zákazníky v nejrůznějších průmyslových oborech.   VÚB a.s. se ve strojírenské oblasti specializuje na

  • zakázkový vývoj, konstrukci i výrobu speciálních jednoúčelových strojů a zařízení pro nové výrobní technologie včetně kompletního servisu po uvedení strojů do provozu
  • vývoj, konstrukci a výrobu různých manipulačních linek, přístrojů a zařízení dle konkrétního zadání a požadavků zákazníka
  • zvyšování technické úrovně a provozuschopnosti starších strojů a zařízení, jejich renovace a modernizace

APLIKOVANÝ VÝZKUM A VÝVOJ TEXTILNÍCH STROJŮ A TECHNOLOGIÍ

Rozsáhlá restrukturalizace firmy v průběhu posledních dvou desítek let postupně realizovaná v rámci přijaté a průběžně aktualizované strategie firmy umožnila vytvořit potřebné podmínky pro další rozvoj výzkumných a  vývojových aktivit a zachovat tyto aktivity jako jednu ze základních oblastí podnikání firmy i v nových podmínkách tržní ekonomiky.  Podařilo se úspěšně navázat na dlouholeté zkušenosti z minulých  období a současně  přizpůsobit a vybavit potřebné materiální a personální kapacity v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje, které dávají možnost řešit VaV projekty a zakázky pro tuzemské a zahraniční partnery, případně pro vlastní potřeby s cílem využití výsledků v rámci vlastních obchodních aktivit. 

  •  výzkum a vývoj v oboru spřádacích strojů a technologií (zejména v rámci dlouhodobé dvoustranné spolupráce s předním světovým výrobcem přádelnické techniky Rieter AG a  Rieter CZ s.r.o.)
  • výzkum a vývoj technologie výroby speciálních přízí a finálních produktů s uplatněním nových generací materiálů a vláken pro neoděvní a technické aplikace (snížená hořlavost, antibakteriální, antistatické a jiné pro speciální technické aplikace, ochranné oděvy pro pracovníky v zdravotnictví, elektrotechnickém průmyslu apod.)
  • výzkum a vývoj smart-textilií a „e-textilií“ (tzv. nositelná elektronika)

Tyto VaV projekty jsou řešeny výzkumnými týmy VÚB a.s. i ve spolupráci s dalšími partnery z akademické resp. výzkumné (např. ZČU Plzeň, TUL Liberec, TU Drážďany, STFI Chemnitz, SVÚM, ČVUT) i průmyslové sféry (např. členské firmy klastru technických textilií CLUTEX) v rámci různých programů veřejné podpory výzkumu a vývoje (MPO, TAČR, CORNET, operační programy, mezinárodní spolupráce s německými partnery).


SPECIÁLNÍ TEXTILNÍ VÝROBA

VÚB a.s. provozuje malotonážní přádelnickou výrobní linku na výrobu OE rotorových přízí s měsíční kapacitou ca 3 – 5 tun  přízí. Ve spolupráci s externími partnery zajišťuje výrobu finálních funkčních textilních výrobků (pleteniny, tkaniny, konfekce) pro vlastní komerční aktivity  realizované pod vlastní ochrannou obchodní známkou CleverTex®

novinky
12.07.2022
VÚB a.s. na veletrhu Techtextil 22
Naše společnost VÚB a.s. měla po třech letech opět možnost aktivně se zúčastnit významného evropského veletrhu Techtextil 2022 ve Frankfurtu nad Mohanem. Více...
26.11.2021
Podpora realizace výsledků řešení výzkumných projektů VÚB
Dva webináře z oblasti smart-textilií .....více
archiv