Historie

1.8. 1949 Zahájení činnosti

 • Zřízen Výzkumný ústav bavlnářský a hedvábnický jako odloučené pracoviště odboru Vývoje a výzkumu Československých textilních závodů (ČTZ)

1951 - 1960

 • V prvních letech činnosti úzká součinnost s výrobní skupinou ČTZ – převážně řešení problémů strojních zlepšení a využití nových surovin.
 • Budování základní struktury VÚB (chemická laboratoř, elektrolaboratoř, pokusná přádelna,...)
 • Počátkem r. 1952 ca. 50 zaměstnanců
 • Plány činnosti VÚB zaměřeny na výzkum provozně-technologický a surovinový. První úvahy o zkrácení výrobního procesu v přádelnách
 • Koncem 50.let (1958) VÚB začleněn do Sdružení podniků bavlnářského průmyslu
 • Základní orientace práce a úkolů VÚB určována bezprostředními úkoly bavlnářského průmyslu, především úspora pracovní síly v textilních provozech, zvyšování výkonu strojů, zvyšování produktivity a zlepšování organizace práce. Řešení problematiky surovin v souvislosti s nástupem chemických vláken.


Přelom 50. a 60. let

 • Počátek výzkumu progresívních technologií
 • Vypracován perspektivní plán činnosti a vytyčeny dva hlavní úkoly

  -  v oblasti předení hledání systémů, které eliminují omezující faktory klasického prstencového předení
  -  v oblasti tvorby tkaniny hledání plynulých způsobů tkaní

60. léta

 • Výzkum technologie rotorového předení v rámci výzkumného úkolu „Nové principy předení“ (od r. 1961)
 • Zahájení úzké spolupráce s tehdejším n. p. Kovostav (později Elitex, dnes Rieter)
  • květen 1962 - konstrukce a oživení prvního modelu rotorového stroje DT 20
  • 1963 zřízení společného výzkumného pracoviště s výzkumníky ze SSSR
  • prototyp stroje BD 200 (s vyčesávacím válečkem)
  • září 1965 stroj KS 200 (s průtah. ústrojím) na brněnském veletrhu
  • 20.srpna 1967 otevření první bezvřetenové přádelny na světě ve VÚB v Ústí nad Orlicí – první provoz 10 strojů BD 200
  • prezentace stroje BD 200 u příležitosti světové výstavy textilních strojů ITMA 67 v Basileji
  • 1967 licenční smlouvy Daiwa, Toyoda – Japonsko
  • Schubert & Salzer – NSR
  • Nuova San Giorgio - Itálie
  • mezinárodní ocenění práce VÚB – „Jubilee Award“ uděleno Textile Institutem v Manchesteru v listopadu 1969
  • Výzkum technologie víceprošlupního tkaní v rámci výzkumného úkolu
  • „Nové principy tkaní“ (od r. 1961)
  • postupný výzkum a vývoj jednotlivých uzlů stroje Kontis
  • tvorba řady experimentálních a funkčních modelů
  • odzkušování jednotlivých uzlů i konstrukčních skupin
  • od r. 1967 tvorba základních modelů stroje Kontis


 

70. a 80. léta

 • Postupná realizace a šíření technologie rotorového předení v tuzemsku i v zahraničí
  • v r. 1979 v tehdejším Československu instalováno více než 1000 rotorových strojů ve 30 výrobních závodech
  • koncem 70. let pracovalo ve všech 5 kontinentech ve více než 40 zemích více než 7000 strojů BD 200
  • významný podíl pracovníků VÚB na šíření technologie rotorového předení ve světě – ve spolupráci s PZO Investa a Strojimport bylo v průběhu 70. a 80. let realizováno více než 400 výjezdů pracovníků VÚB do více než 60 zemí celého světa
  • těsná spolupráce s výrobcem BD strojů (Elitex) a podniky zahraničního obchodu
  • postupné inovace rotorových dopřádacích strojů, řešení problematiky automatizace strojů, uplatnění nových typů surovin, otázky kvality příze
  • pokračující spolupráce se zahraničními partnery - nabyvateli licencí v rámci uzavřených licenčních smluv
 • Další výzkum a vývoj stroje víceprošlupního tkacího stroje Kontis 
 • 1971 – první široký prototyp tkacího stroje Kontis C1 a následně C2
  • prezentace stroje Kontis na výstavě ITMA 71 v Paříži
  • na přelomu 70. a 80. let vyvinuta verze Kontis C4, která se stala podkladem pro první výrobní sérii strojů Kontis
  • realizace strojů Kontis C4 v ověřovací tkalcovně Kontis v n.p. Perla v Ústí nad Orlicí
 • Koncem 80. let ve VÚB více než 500 zaměstnanců
 • 1989 přeměna na VÚB s.p.
 • začátek transformace v souvislosti s politickými a ekonomickými změnami po listopadu 89


 

90. léta

 • Příprava privatizace VÚB dle privatizačního projektu schváleného v březnu 1992 v rámci kupónové privatizace
 • Od 1.5.1992 vznik akciové společnosti VÚB a.s.
 • Přechod veškeré činnosti do podmínek tržního hospodářství
 • Postupné změny vlastnické struktury v rámci několika „vln“ kupónové privatizace
 • Restrukturalizace struktury aktivit i personální struktury v souvislosti s probíhajícími změnami
 • Přeměna ověřovací přádelny, tkalcovny a prototypové dílny na komerční provozy
  • podstatné rozšíření výroby příze (čtyřsměnný provoz, 6 dní v týdnu) – úspěšná výroba a export směsových přízí se lnem
  • doplňování výrobních strojů v přádelně(Autocoro, mykačky Trutzschler), tkalcovně (Somet) i strojírenské výrobě (CNC stroje)
  • rozvoj obchodní činnosti (v rámci obch. divize)
  • zřízení maloobchodní prodejny VÚB a.s. v centru města
  • negativní vývoj odbytu tkalcovny vyvrcholil uzavřením provozu v polovině r. 1999.
 • Pokračování výzkumné a vývojové činnosti v rámci komerčních vztahů
  • přerušení spolupráce s Rieter/Elitex Ústí nad Orlicí (ukončení smluv ze strany dosavadního hlavního partnera)
  • výzkumné práce pro firmu Schlafhorst a později Saurer a Saurer Czech (Červený Kostelec)
  • vlastní projekty v rámci programů podpory výzkumu MPO v 2. pol. 90. let (Linex, Kontex, Eko-tex, Novaspin)
 • 7.7.1997 povodeň - následné odstraňování škod a obnova zasažených objektů a provozů; přebudování původní jídelny na sportovní halu; vybudování restaurace s bowlingem a ricochetem (celková škoda cca 15 mil. Kč )

2000 - SOUČASNOST

 • Postupné změny struktury podnikatelských aktivit
 • Postupný útlum málo efektivních nebo ztrátových činností
 • Postupný rozvoj zakázek strojní divize a stoupající podíl těchto zakázek na obratu společnosti
  • významné zakázky pro partnery DDD, Korado, Schlatter, Ekotex, IAC, FEI, GBE, Sterkh a d.
  • realizace rozsáhlých zakázek pro Kordárnu a.s.
  • navázání vztahů s firmou Fibertex a rozsáhlá zakázka pro firmu Safyr (Jižní Afrika)
  • rozvoj spolupráce s externími konstrukčními kancelářemi (PHATEX, Procad a d.)
 • Výzkum a vývoj nové technologie předení (projekty Novaspin a Novatex)
 • Obnovení a postupné rozšiřování spolupráce s firmou Rieter AG Winterthur a Rieter CZ Ústí n.Orlicí v oblasti výzkum strojů pro předení
 • Výzkum a vývoj speciálních textilních produktů na bázi nových materiálů pro technické a zdravotnické aplikace; ochranné oblečení – v rámci programů podpory výzkumu (MPO)
 • Orientace na sektor technických textilií (členství v klastru tech.text. Clutex)
 • Spolupráce s Text.univerzitou v Liberci v rámci projektu Centrum Textil I a II
 • Negativní vývoj v oboru textilního (bavlnářského) průmyslu – reakce a přijatá řešení
  • ztráty plynoucí z úpadků dosavadních obchodních partnerů (Texlen)
  • omezování a úplné zastavení hlavního provozu přádelny (2008)
  • odprodej nepotřebného strojního zařízení
 • Prodej bytů – investování získaných prostředků z prodeje do údržby a oprav areálu
 • Prostorová a personální koncentrace do objektu Pickovky
 • Postupná obnova objektů, strojního a přístrojového vybavení v rámci projektů  s využitím dotací v rámci operačních programů OPPI (ICT, Nemovitosti, Potenciál)- významné zlepšení pracovních podmínek
 • Oprava střech a instalace FVE na 5 objektech (2012) v areálu
 • Změny personální struktury v souvislosti s probíhajícími změnami struktury podnikatelských aktivit
 • Aplikace a postupná komercializace výsledků vyřešených projektů v oblasti výzkumu a vývoje speciálních textilií a textilních výrobků
 • Zaregistrování ochranné známky CleverTex® - tři produktové řady - antistatika a ESD; nehořlavé funkční prádlo; zdraví, wellness a relax

novinky
12.07.2022
VÚB a.s. na veletrhu Techtextil 22
Naše společnost VÚB a.s. měla po třech letech opět možnost aktivně se zúčastnit významného evropského veletrhu Techtextil 2022 ve Frankfurtu nad Mohanem. Více...
26.11.2021
Podpora realizace výsledků řešení výzkumných projektů VÚB
Dva webináře z oblasti smart-textilií .....více
archiv