Historie

1.8. 1949 Zahájení činnosti

 • Zřízen Výzkumný ústav bavlnářský a hedvábnický jako odloučené pracoviště odboru Vývoje a výzkumu Československých textilních závodů (ČTZ)

1951 - 1960

 • V prvních letech činnosti úzká součinnost s výrobní skupinou ČTZ – převážně řešení problémů strojních zlepšení a využití nových surovin.
 • Budování základní struktury VÚB (chemická laboratoř, elektrolaboratoř, pokusná přádelna,...)
 • Počátkem r. 1952 ca. 50 zaměstnanců
 • Plány činnosti VÚB zaměřeny na výzkum provozně-technologický a surovinový. První úvahy o zkrácení výrobního procesu v přádelnách
 • Koncem 50.let (1958) VÚB začleněn do Sdružení podniků bavlnářského průmyslu
 • Základní orientace práce a úkolů VÚB určována bezprostředními úkoly bavlnářského průmyslu, především úspora pracovní síly v textilních provozech, zvyšování výkonu strojů, zvyšování produktivity a zlepšování organizace práce. Řešení problematiky surovin v souvislosti s nástupem chemických vláken.


Přelom 50. a 60. let

 • Počátek výzkumu progresívních technologií
 • Vypracován perspektivní plán činnosti a vytyčeny dva hlavní úkoly

  -  v oblasti předení hledání systémů, které eliminují omezující faktory klasického prstencového předení
  -  v oblasti tvorby tkaniny hledání plynulých způsobů tkaní

60. léta

 • Výzkum technologie rotorového předení v rámci výzkumného úkolu „Nové principy předení“ (od r. 1961)
 • Zahájení úzké spolupráce s tehdejším n. p. Kovostav (později Elitex, dnes Rieter)
  • květen 1962 - konstrukce a oživení prvního modelu rotorového stroje DT 20
  • 1963 zřízení společného výzkumného pracoviště s výzkumníky ze SSSR
  • prototyp stroje BD 200 (s vyčesávacím válečkem)
  • září 1965 stroj KS 200 (s průtah. ústrojím) na brněnském veletrhu
  • 20.srpna 1967 otevření první bezvřetenové přádelny na světě ve VÚB v Ústí nad Orlicí – první provoz 10 strojů BD 200
  • prezentace stroje BD 200 u příležitosti světové výstavy textilních strojů ITMA 67 v Basileji
  • 1967 licenční smlouvy Daiwa, Toyoda – Japonsko
  • Schubert & Salzer – NSR
  • Nuova San Giorgio - Itálie
  • mezinárodní ocenění práce VÚB – „Jubilee Award“ uděleno Textile Institutem v Manchesteru v listopadu 1969
  • Výzkum technologie víceprošlupního tkaní v rámci výzkumného úkolu
  • „Nové principy tkaní“ (od r. 1961)
  • postupný výzkum a vývoj jednotlivých uzlů stroje Kontis
  • tvorba řady experimentálních a funkčních modelů
  • odzkušování jednotlivých uzlů i konstrukčních skupin
  • od r. 1967 tvorba základních modelů stroje Kontis


 

70. a 80. léta

 • Postupná realizace a šíření technologie rotorového předení v tuzemsku i v zahraničí
  • v r. 1979 v tehdejším Československu instalováno více než 1000 rotorových strojů ve 30 výrobních závodech
  • koncem 70. let pracovalo ve všech 5 kontinentech ve více než 40 zemích více než 7000 strojů BD 200
  • významný podíl pracovníků VÚB na šíření technologie rotorového předení ve světě – ve spolupráci s PZO Investa a Strojimport bylo v průběhu 70. a 80. let realizováno více než 400 výjezdů pracovníků VÚB do více než 60 zemí celého světa
  • těsná spolupráce s výrobcem BD strojů (Elitex) a podniky zahraničního obchodu
  • postupné inovace rotorových dopřádacích strojů, řešení problematiky automatizace strojů, uplatnění nových typů surovin, otázky kvality příze
  • pokračující spolupráce se zahraničními partnery - nabyvateli licencí v rámci uzavřených licenčních smluv
 • Další výzkum a vývoj stroje víceprošlupního tkacího stroje Kontis 
 • 1971 – první široký prototyp tkacího stroje Kontis C1 a následně C2
  • prezentace stroje Kontis na výstavě ITMA 71 v Paříži
  • na přelomu 70. a 80. let vyvinuta verze Kontis C4, která se stala podkladem pro první výrobní sérii strojů Kontis
  • realizace strojů Kontis C4 v ověřovací tkalcovně Kontis v n.p. Perla v Ústí nad Orlicí
 • Koncem 80. let ve VÚB více než 500 zaměstnanců
 • 1989 přeměna na VÚB s.p.
 • začátek transformace v souvislosti s politickými a ekonomickými změnami po listopadu 89


 

90. léta

 • Příprava privatizace VÚB dle privatizačního projektu schváleného v březnu 1992 v rámci kupónové privatizace
 • Od 1.5.1992 vznik akciové společnosti VÚB a.s.
 • Přechod veškeré činnosti do podmínek tržního hospodářství
 • Postupné změny vlastnické struktury v rámci několika „vln“ kupónové privatizace
 • Restrukturalizace struktury aktivit i personální struktury v souvislosti s probíhajícími změnami
 • Přeměna ověřovací přádelny, tkalcovny a prototypové dílny na komerční provozy
  • podstatné rozšíření výroby příze (čtyřsměnný provoz, 6 dní v týdnu) – úspěšná výroba a export směsových přízí se lnem
  • doplňování výrobních strojů v přádelně(Autocoro, mykačky Trutzschler), tkalcovně (Somet) i strojírenské výrobě (CNC stroje)
  • rozvoj obchodní činnosti (v rámci obch. divize)
  • zřízení maloobchodní prodejny VÚB a.s. v centru města
  • negativní vývoj odbytu tkalcovny vyvrcholil uzavřením provozu v polovině r. 1999.
 • Pokračování výzkumné a vývojové činnosti v rámci komerčních vztahů
  • přerušení spolupráce s Rieter/Elitex Ústí nad Orlicí (ukončení smluv ze strany dosavadního hlavního partnera)
  • výzkumné práce pro firmu Schlafhorst a později Saurer a Saurer Czech (Červený Kostelec)
  • vlastní projekty v rámci programů podpory výzkumu MPO v 2. pol. 90. let (Linex, Kontex, Eko-tex, Novaspin)
 • 7.7.1997 povodeň - následné odstraňování škod a obnova zasažených objektů a provozů; přebudování původní jídelny na sportovní halu; vybudování restaurace s bowlingem a ricochetem (celková škoda cca 15 mil. Kč )

2000 - SOUČASNOST

 • Postupné změny struktury podnikatelských aktivit
 • Postupný útlum málo efektivních nebo ztrátových činností
 • Postupný rozvoj zakázek strojní divize a stoupající podíl těchto zakázek na obratu společnosti
  • významné zakázky pro partnery DDD, Korado, Schlatter, Ekotex, IAC, FEI, GBE, Sterkh a d.
  • realizace rozsáhlých zakázek pro Kordárnu a.s.
  • navázání vztahů s firmou Fibertex a rozsáhlá zakázka pro firmu Safyr (Jižní Afrika)
  • rozvoj spolupráce s externími konstrukčními kancelářemi (PHATEX, Procad a d.)
 • Výzkum a vývoj nové technologie předení (projekty Novaspin a Novatex)
 • Obnovení a postupné rozšiřování spolupráce s firmou Rieter AG Winterthur a Rieter CZ Ústí n.Orlicí v oblasti výzkum strojů pro předení
 • Výzkum a vývoj speciálních textilních produktů na bázi nových materiálů pro technické a zdravotnické aplikace; ochranné oblečení – v rámci programů podpory výzkumu (MPO)
 • Orientace na sektor technických textilií (členství v klastru tech.text. Clutex)
 • Spolupráce s Text.univerzitou v Liberci v rámci projektu Centrum Textil I a II
 • Negativní vývoj v oboru textilního (bavlnářského) průmyslu – reakce a přijatá řešení
  • ztráty plynoucí z úpadků dosavadních obchodních partnerů (Texlen)
  • omezování a úplné zastavení hlavního provozu přádelny (2008)
  • odprodej nepotřebného strojního zařízení
 • Prodej bytů – investování získaných prostředků z prodeje do údržby a oprav areálu
 • Prostorová a personální koncentrace do objektu Pickovky
 • Postupná obnova objektů, strojního a přístrojového vybavení v rámci projektů  s využitím dotací v rámci operačních programů OPPI (ICT, Nemovitosti, Potenciál)- významné zlepšení pracovních podmínek
 • Oprava střech a instalace FVE na 5 objektech (2012) v areálu
 • Změny personální struktury v souvislosti s probíhajícími změnami struktury podnikatelských aktivit
 • Aplikace a postupná komercializace výsledků vyřešených projektů v oblasti výzkumu a vývoje speciálních textilií a textilních výrobků
 • Zaregistrování ochranné známky CleverTex® - tři produktové řady - antistatika a ESD; nehořlavé funkční prádlo; zdraví, wellness a relax

novinky
23.04.2024
Přední světový veletrh technických a netkaných textilií Techtextil 2024 Frankfurt
Veletrh Techtextil zahájen. Tým VÚB je “na značkách”...
19.03.2024
Mezinárodní veletr AMPER 2024
Firma VÚB a.s. v letošním roce vystavuje své výrobky ESD programuv na mezinárodním veletrhu AMPER 2024 v Brně...
archiv