VUBSTORE

Ve VÚB a.s. byla zahájená realizace projektů „VUBSTORE“ - Rekonstrukce brownfieldu společnosti VÚB a.s.

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operační ho programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost.
Předmětem projektu je vytvoření manipulačních a skladovacích prostor rekonstrukcí stávajícího nevyužitelného objektu (brownfield) v areálu a ve vlastnictví VÚB a.s. a vybudování nových výrobních, montážních a administrativních (řízení výroby, konstrukce) prostor v návaznosti na stávající výrobní a montážní halu strojírenské divize.
Projekt bude realizován ve dvou nezávislých etapách. V první etapě již byla zahájena stavba výrobní haly s plánovaným dokončením v druhé polovině 2020.

Druhá etapa, spočívající v rekonstrukci stávajících prostor (brownfieldu) bude probíhat následně, s dokončením se počítá v průběhu 2022.

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

novinky
22.01.2020
Další rozvoj VÚB a.s.
06.01.2020
Doc. Ing. Josef Ripka, CSc.
S velkou lítostí jsme přijali zprávu, že dne 3. ledna 2020 ve věku nedožitých 82 let zemřel pan Doc. Ing. Josef Ripka, CSc. .......
archiv