VUBSTORE

Ve VÚB a.s. byla zahájená realizace projektů „VUBSTORE“ - Rekonstrukce brownfieldu společnosti VÚB a.s.

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operační ho programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost.
Předmětem projektu je vytvoření manipulačních a skladovacích prostor rekonstrukcí stávajícího nevyužitelného objektu (brownfield) v areálu a ve vlastnictví VÚB a.s. a vybudování nových výrobních, montážních a administrativních (řízení výroby, konstrukce) prostor v návaznosti na stávající výrobní a montážní halu strojírenské divize.
Projekt bude realizován ve dvou nezávislých etapách. V první etapě již byla zahájena stavba výrobní haly s plánovaným dokončením v druhé polovině 2020.

Druhá etapa, spočívající v rekonstrukci stávajících prostor (brownfieldu) bude probíhat následně, s dokončením se počítá v průběhu 2022.

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

novinky
26.11.2021
Podpora realizace výsledků řešení výzkumných projektů VÚB
Dva webináře z oblasti smart-textilií .....více
18.12.2020
VUBSTORE
Nové výrobní prostory strojírenské divize VÚB a.s Počátkem prosince letošního roku byla vydáním kolaudačního rozhodnutí úspěšně završena první etapa realizace projektu „VUBSTORE – Rekonstrukce brownfieldu společnosti VÚB a.s.“. Projekt je realizován v rámci programu NEMOVITOSTI – Výzva III Operačního programu Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost a jeho předmětem je vytvoření manipulačních ...... více
archiv