PROJEKT VUBSTORE

V květnu letošního roku byla úspěšně ukončena realizace projektu VUBSTORE, který byl řešen v období let 2019 – 2023 v rámci programu NEMOVITOST – III. výzva (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost)

Předmětem projektu bylo vytvoření manipulačních a skladovacích prostor rekonstrukcí stávajícího nevyužitelného objektu (brownfield) v areálu a ve vlastnictví VÚB a.s. a vybudování nových výrobních, montážních a administrativních (řízení výroby, konstrukce) prostor v návaznosti na stávající výrobní a montážní halu strojírenské divize.

Realizovaná rekonstrukce (resp. demolice s novostavbou) stávajícího objektu (klasifikován jako "brownfield") umožnila vytvořit potřebné manipulační a skladovací prostory odpovídající aktuálním i budoucím potřebám a novostavba výrobní haly řeší narůstající potřeby výrobních zakázek strojírenské divize VÚB a.s.

Projekt byl realizován ve dvou etapách:

1. Výstavba haly strojní výroby
2. Demolice a výstavba skladové haly

První etapa projektu byla úspěšně ukončena koncem r. 2021 a nový objekt je plně využíván pro výrobní a komerční aktivity strojírenské divize VÚB a.s.

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -


Druhá etapa
projektu - demolice stávajícího nevyužívaného objektu (jednalo se o nejstarší část areálu VÚB a.s. z počátku minulého století) a výstavba nové haly pro potřeby skladování textilních surovin, polotovarů a hotových výrobků včetně kompletního zázemí pro zajištění těchto činností byla zahájena v r. 2021 a ukončena v květnu r.2023. Celková disponibilní plocha nového objektu je cca. 1250 m2. Výstavba nového objektu skladovací haly s kompletním zázemím výrazným způsobem zlepšuje podmínky pro činnost podnikatelských útvarů VÚB a.s.

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

novinky
04.09.2023
Ukončení projektu VUBINOV
Projekt VUBINOV byl úspěšně ukončen v souladu s plánem k 30.6.2023 ....více
14.06.2023
Úspěšné ukončení realizace projektu VUBSTORE
V květnu letošního roku byla úspěšně ukončena realizace projektu VUBSTORE. ....více
archiv