PODPORA REALIZACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ VÚB A.S.

Podpora realizace výsledků řešení výzkumných projektů VÚB a.s.

Dva webináře z oblasti smart-textilií

VÚB a.s. v rámci svých podnikatelských aktivit v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje v posledních letech intenzivně věnuje řešení problematiky technických, funkčních a smart- textilií. Ve spolupráci s různými partnery z oblasti průmyslových podniků, univerzit v ČR i v zahraničí bylo vyřešeno, resp. stále probíhá řešení několika VaV projektů, v rámci kterých bylo dosaženo celé řady zajímavých výsledků s vysokým potenciálem praktického využití.

Na trh jsou pod značkou Clevertex® (registrovaná ochranná známka VÚB a.s.), postupně uváděny hotové výrobky, ve kterých jsou využity výsledky zmíněných projektů.

S cílem podpořit uplatnění výsledků projektů financovaných vesměs s využitím zdrojů v rámci různých programů veřejné podpory výzkumu a vývoje uspořádala naše společnost ve spolupráci a pod záštitou České technologické platformy pro textil (ČTPT) již dva webináře zaměřené na popularizaci výsledků zmíněných VaV projektů. První webinář uskutečněný v září byl věnován tématice smart-textilií se zaměřením na e-textilie (integrace elektronických prvků do textilu),

Pozvánka e-textilie 

po kliknutí na obrázek se vám načte záznam na YouTube, PDF verze prezentace ZDE

druhý, konaný v listopadu, pak problematice "Smart-textilie a oděvy jako součást komplexní péče o kůži"

Pozvánka atopik 

po kliknutí na obrázek se vám načte záznam na YouTube, PDF verze prezentace ZDE

Věříme, že i touto cestou se podaří získat případné partnery, kteří budou mít zájem o využití poznání a výsledků našich projektů pro svoje výrobní a obchodní aktivity, ať již vlastní nebo ve spolupráci s námi.

Následující odkazy lze využít a seznámit se se záznamem obou zmíněných webinářů a jejich obsahem a prezentovanými výsledky výzkumných projektů.

novinky
04.09.2023
Ukončení projektu VUBINOV
Projekt VUBINOV byl úspěšně ukončen v souladu s plánem k 30.6.2023 ....více
14.06.2023
Úspěšné ukončení realizace projektu VUBSTORE
V květnu letošního roku byla úspěšně ukončena realizace projektu VUBSTORE. ....více
archiv