Firemní informace

 • ROZHODNUTÍ jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti VÚB a.s.
  ze dne 18.dubna 2023 (
  PDF)

  Pozn. Plné znění zmíněného Rozhodnutí je po zveřejnění dostupné ve Sbírce listin Obchodního rejstříku

 • ROZHODNUTÍ jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti VÚB a.s.
  ze dne 23.května 2022 (PDF)


 • ROZHODNUTÍ jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti VÚB a.s.
  ze dne 12.května 2022

  VUBAS s.r.o. činí jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady následující rozhodnutí:

  VUBAS s.r.o. jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady dne 12..května 2022 projednal následující materiály a návrhy předložené představenstvem společnosti VÚB a.s. po jejich projednání a schválení na společném jednání představenstva a dozorčí rady VÚB a.s. dne 12.05.2022

  - účetní závěrka VÚB a.s. za rok 2021
  - zpráva o účetní závěrce a návrh na vypořádání HV VÚB a.s. za rok 2021
  - návrh výše odměn členů statutárních orgánů pro rok 2022
  - návrh auditora účetní závěrky VÚB a.s. pro rok 2022, t.j. VGD Audit, s.r.o.
  - návrh Výroční zprávy o výsledcích a celkové situaci společnosti VÚB a.s. za rok 2021, včetně „Zprávy o vztazích“, Zprávy nezávislého auditora pro akcionáře společnosti a Zprávy dozorčí rady VÚB a.s. za r. 2021
  - návrh „Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti Valné hromady VÚB a.s“.

  VUBAS s.r.o., IČ 01615751 jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady

  - SCHVALUJE výše uvedené návrhy předložené představenstvem společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420
  - UKLÁDÁ představenstvu společnosti VÚB a.s. výše uvedené rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti VÚB a.s. spolu s Výroční zprávou za r. 2021 uložit do Sbírky listin při Obchodním rejstříku a zveřejnit je na webové stránce společnosti VÚB a.s.

  Pozn. Plné znění zmíněného Rozhodnutí je po zveřejnění dostupné ve Sbírce listin Obchodního rejstříku

novinky
25.04.2024
Kick-off meeting projektu ENAMEL
Na veletrhu Techtextil 2024 proběhl kick-off meeting projektu ENAMEL. ...
23.04.2024
Přední světový veletrh technických a netkaných textilií Techtextil 2024 Frankfurt
Veletrh Techtextil zahájen. Tým VÚB je “na značkách”...
archiv