Firemní informace

 • ROZHODNUTÍ jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti VÚB a.s.
  ze dne 23.května 2022 (PDF)


 • ROZHODNUTÍ jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti VÚB a.s.
  ze dne 12.května 2022

  VUBAS s.r.o. činí jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady následující rozhodnutí:

  VUBAS s.r.o. jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady dne 12..května 2022 projednal následující materiály a návrhy předložené představenstvem společnosti VÚB a.s. po jejich projednání a schválení na společném jednání představenstva a dozorčí rady VÚB a.s. dne 12.05.2022

  - účetní závěrka VÚB a.s. za rok 2021
  - zpráva o účetní závěrce a návrh na vypořádání HV VÚB a.s. za rok 2021
  - návrh výše odměn členů statutárních orgánů pro rok 2022
  - návrh auditora účetní závěrky VÚB a.s. pro rok 2022, t.j. VGD Audit, s.r.o.
  - návrh Výroční zprávy o výsledcích a celkové situaci společnosti VÚB a.s. za rok 2021, včetně „Zprávy o vztazích“, Zprávy nezávislého auditora pro akcionáře společnosti a Zprávy dozorčí rady VÚB a.s. za r. 2021
  - návrh „Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti Valné hromady VÚB a.s“.

  VUBAS s.r.o., IČ 01615751 jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady

  - SCHVALUJE výše uvedené návrhy předložené představenstvem společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420
  - UKLÁDÁ představenstvu společnosti VÚB a.s. výše uvedené rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti VÚB a.s. spolu s Výroční zprávou za r. 2021 uložit do Sbírky listin při Obchodním rejstříku a zveřejnit je na webové stránce společnosti VÚB a.s.

  Pozn. Plné znění zmíněného Rozhodnutí je po zveřejnění dostupné ve Sbírce listin Obchodního rejstříku

 • ROZHODNUTÍ jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti VÚB a.s. ze dne 15. dubna 2021

  VUBAS s.r.o. činí jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady následující rozhodnutí:

  VUBAS s.r.o. jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady dne 15. dubna 2021 projednal následující materiály a návrhy předložené představenstvem společnosti VÚB a.s. po jejich projednání a schválení na společném jednání představenstva a dozorčí rady VÚB a.s. dne 15.04.2021

  - účetní závěrka VÚB a.s. za rok 2020
  - zpráva o účetní závěrce a návrh na vypořádání HV VÚB a.s. za rok 2020
  - návrh výše odměn členů statutárních orgánů pro rok 2021
  - návrh auditora účetní závěrky VÚB a.s. pro rok 2021, t.j. VGD Audit, s.r.o.
  - návrh Výroční zprávy o výsledcích a celkové situaci společnosti VÚB a.s. za rok 2021, včetně „Zprávy o vztazích“, Zprávy nezávislého auditora pro akcionáře společnosti a Zprávy dozorčí rady VÚB a.s. za r. 2020
  - návrh „Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti Valné hromady VÚB a.s“.

  VUBAS s.r.o., IČ 01615751 jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady

  - SCHVALUJE výše uvedené návrhy předložené představenstvem společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420
  - UKLÁDÁ představenstvu společnosti VÚB a.s. výše uvedené rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti VÚB a.s. spolu s Výroční zprávou za r. 2020 uložit do Sbírky listin při Obchodním rejstříku a zveřejnit je na webové stránce společnosti VÚB a.s.

  Pozn. Plné znění zmíněného Rozhodnutí je po zveřejnění dostupné ve Sbírce listin Obchodního rejstříku

 • ROZHODNUTÍ  jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti VÚB a.s. ze dne 23. dubna 2020

  VUBAS s.r.o. činí jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady následující rozhodnutí:
  VUBAS s.r.o. jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady dne 23. dubna 2020 projednal následující materiály a návrhy  předložené představenstvem společnosti VÚB a.s. po jejich projednání a schválení na společném jednání představenstva a dozorčí rady  VÚB a.s. dne 23.04.20

  -       účetní závěrka VÚB a.s. za rok 2019 
  -       zpráva o účetní závěrce a návrh na  vypořádání HV VÚB a.s. za rok 2019
  -       návrh výše odměn členů statutárních orgánů pro rok 2020
  -       návrh auditora účetní závěrky VÚB a.s. pro rok 2020, t.j.  VGD Audit, s.r.o.
  -       návrh Výroční zprávy o výsledcích a celkové situaci společnosti VÚB a.s. za  rok 2019, včetně „Zprávy o vztazích“, Zprávy nezávislého auditora pro akcionáře společnosti a Zprávy dozorčí rady VÚB a.s. za r. 2019
  -       návrh „Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti Valné hromady VÚB a.s“. 

VUBAS s.r.o., IČ 01615751  jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady

- SCHVALUJE výše uvedené návrhy předložené představenstvem společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420
- UKLÁDÁ představenstvu společnosti VÚB a.s.  výše uvedené rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti VÚB a.s. spolu s Výroční zprávou za r. 2019 uložit do Sbírky listin při Obchodním rejstříku a zveřejnit je na webové stránce společnosti VÚB a.s.

  Pozn. Plné znění zmíněného Rozhodnutí jakož i kopie schválených dokumentů budou po jejich zveřejnění dostupné ve Sbírce listin Obchodního rejstříku

 • VUBAS s.r.o. činí jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady následující rozhodnutí:

  VUBAS s.r.o. jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady dne 18. dubna 2019 projednal následující materiály a návrhy předložené představenstvem společnosti VÚB a.s. po jejich projednání a schválení na společném jednání představenstva a dozorčí rady VÚB a.s. dne 18.4.2019

  - účetní závěrka VÚB a.s. za rok 2018
  • zpráva o účetní závěrce a návrh na vypořádání HV VÚB a.s. za rok 2018
  • návrh výše odměn členů statutárních orgánů pro rok 2019
  • návrh auditora účetní závěrky VÚB a.s. pro rok 2019, t.j. VGD Audit, s.r.o.
  • návrh Výroční zprávy o výsledcích a celkové situaci společnosti VÚB a.s. za rok 2018, včetně „Zprávy o vztazích“, Zprávy auditora pro akcionáře společnosti a Zprávy dozorčí rady VÚB a.s. za r. 2018
  • návrh „Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti Valné hromady VÚB a.s“.


  VUBAS s.r.o., IČ 01615751 jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady

  • SCHVALUJE výše uvedené návrhy předložené představenstvem společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420
  • UKLÁDÁ představenstvu společnosti VÚB a.s. výše uvedené rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti VÚB a.s. spolu s Výroční zprávou za r. 2018 uložit do Sbírky listin při Obchodním rejstříku a zveřejnit je na webové stránce společnosti VÚB a.s.

  Pozn. Plný text zmíněného rozhodnutí jakož i kopie schválených dokumentů jsou dostupné ve Sbírce listin Obchodního rejstříku.
   

 • VUBAS s.r.o. jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady dne 17. dubna 2018 projednal následující materiály a návrhy předložené představenstvem společnosti VÚB a.s. po jejich projednání a schválení na společném jednání představenstva a dozorčí rady VÚB a.s. dne 17.4.2018

  -              účetní závěrka VÚB a.s. za rok 2017
  -              zpráva o účetní závěrce a návrh na vypořádání HV VÚB a.s. za rok 2017
  -              návrh výše odměn členů statutárních orgánů pro rok 2018
  -              návrh auditora účetní závěrky VÚB a.s. pro rok 2018, t.j. VGD Audit, s.r.o.
  -              návrh Výroční zprávy o výsledcích a celkové situaci společnosti VÚB a.s. za rok 2017, včetně „Zprávy o vztazích“, Zprávy auditora pro akcionáře společnosti a Zprávy dozorčí rady VÚB a.s. za r. 2017
  -              návrh „Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti Valné hromady VÚB a.s“.

  VUBAS s.r.o., IČ 01615751 jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady

  -          SCHVALUJE výše uvedené návrhy předložené představenstvem společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420
  -          UKLÁDÁ představenstvu společnosti VÚB a.s. výše uvedené rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti VÚB a.s. spolu s Výroční zprávou za r. 2017 uložit do Sbírky listin při Obchodním rejstříku a zveřejnit je na webové stránce společnosti VÚB a.s.


  Pozn. Plný text zmíněného rozhodnutí jakož i kopie schválených dokumentů jsou dostupné ve Sbírce listin Obchodního rejstříku

 • VUBAS s.r.o. jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady učinil dne 26.4.2017 následující rozhodnutí:

 • VUBAS s.r.o. jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady dne 26. dubna 2017 projednal následující materiály a návrhy předložené představenstvem společnosti VÚB a.s. po jejich projednání a schválení na společném jednání jednání představenstva a dozorčí rady VÚB a.s. dne 25.4.2017
  -              účetní závěrka VÚB a.s. za rok 2016
  -              zpráva o účetní závěrce a návrh na vypořádání HV VÚB a.s. za rok 2016
  -              návrh výše odměn členů statutárních orgánů pro rok 2017
  -              návrh auditora účetní závěrky VÚB a.s. pro rok 2017, t.j. VGD Audit, s.r.o.
  -              návrh Výroční zprávy o výsledcích a celkové situaci společnosti VÚB a.s. za rok 2016, včetně „Zprávy o vztazích“, Zprávy auditora pro akcionáře společnosti a Zprávy dozorčí rady VÚB a.s. za r. 2016
  -              návrh „Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti Valné hromady VÚB a.s.

 • VUBAS s.r.o., IČ 01615751 jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady
  -          SCHVALUJE výše uvedené návrhy předložené představenstvem společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420
  -          UKLÁDÁ představenstvu společnosti VÚB a.s. výše uvedené rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti VÚB a.s. spolu s Výroční zprávou za r. 2016 uložit do Sbírky listin při Obchodním rejstříku a zveřejnit je na webové stránce společnosti VÚB a.s.

  Pozn. Plný text zmíněného rozhodnutí jakož i kopie schválených dokumentů jsou dostupné ve Sbírce listin Obchodního rejstříku. 

 • VUBAS s.r.o. jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady učinil dne 29.4.2016 následující rozhodnutí:

  VUBAS s.r.o. jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady dne 29. dubna 2016 za účasti členů představenstva společnosti VÚB a.s. projednal následující materiály a návrhy předložené představenstvem společnosti VÚB a.s. po jejich projednání a schválení na jednání představenstva VÚB a.s. dne 28.4.2016
  -              zprávu auditora o ověření účetní závěrky VÚB a.s. za r. 2015  
  -              účetní uzávěrku VÚB a.s. za rok 2015
  -              návrh vypořádání HV VÚB a.s. za rok 2015
  -              navrženou výši odměn členů statutárních orgánů pro rok 2016
  -              navrženého auditora účetní závěrky VÚB a.s. pro r.2016, t.j. firmu VGD Audit,s.r.o.
  -              návrh Výroční zprávy o výsledcích a celkové situaci společnosti VÚB a.s. za r. 2015, včetně „Zprávy o vztazích“, Zprávy auditora pro akcionáře společnosti a Zprávy   dozorčí rady VÚB a.s. za r. 2015

  VUBAS s.r.o., IČ 01615751 jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady

  -          SCHVALUJE výše uvedené návrhy předložené představenstvem společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420
  -          UKLÁDÁ představenstvu společnosti VÚB a.s. výše uvedené rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti VÚB a.s. spolu s Výroční zprávou za r. 2015 uložit do Sbírky listin při Obchodním rejstříku a zveřejnit je na webové stránce společnosti VÚB a.s.

  Pozn. Plný text zmíněného rozhodnutí jakož i kopie schválených dokumentů jsou dostupné ve Sbírce listin Obchodního rejstříku.  

 • VUBAS s.r.o. jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420, při výkonu v působnosti valné hromady učinil dne 9.3.2015 následující rozhodnutí:  

  VUBAS s.r.o. jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady dne 9. března 2015 za účasti členů představenstva společnosti VÚB a.s. a členů dozorčí rad společnosti VÚB a.s. projednal následující materiály a návrhy předložené představenstvem společnosti VÚB a.s. po jejich projednání a schválení na jednání představenstva VÚB a.s. dne 3.3.2015
  -              účetní uzávěrku VÚB a.s. za rok 2014
  -              návrh vypořádání HV VÚB a.s. za rok 2014
  -              navrženou výši odměn členů statutárních orgánů pro rok 2015
  -              navrženého auditora účetní závěrky VÚB a.s. pro r.2015, t.j. firmu VGD Audit,s.r.o.
  -              návrh Výroční zprávy o výsledcích a celkové situaci společnosti VÚB a.s. za r. 2014, včetně „Zprávy o vztazích“, Zprávy auditora pro akcionáře společnosti a Zprávy dozorčí rady VÚB a.s. za r. 2014

  VUBAS s.r.o., IČ 01615751 jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady
  -          SCHVALUJE výše uvedené návrhy předložené představenstvem společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420
  -          UKLÁDÁ představenstvu společnosti VÚB a.s. výše uvedené rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti VÚB a.s. spolu s Výroční zprávou za r. 2014 uložit do Sbírky listin při Obchodním rejstříku a zveřejnit je na webové stránce společnosti VÚB a.s.

  Pozn. Plný text zmíněného rozhodnutí jakož i kopie schválených dokumentů jsou dostupné ve Sbírce listin Obchodního rejstříku.
 • VUBAS s.r.o. jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s.,se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420, při výkonu v působnosti valné hromady učinil dne 23.5.2014 následující rozhodnutí:
  -
  rozhodl o štěpení akcií společnosti VÚB a.s. tak, že společnost má nadále 43 640 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1100 Kč každé jednotlivé akcie
  - rozhodl o změně podoby akcií z akcií v listinné podobě na akcie v zaknihované podobě
  - rozšířil předmět podnikání (činnosti) společnosti o činnost "Výroba elektřiny" a  živnost "Prodej kvasného lihu, konzumního lihu   a  lihovin"
  - s ohledem na uvedená rozhodnutí o rozštěpení akcií společnosti a změně jejich podoby a rozhodnutí o rozšíření předmětu podnikání (činnosti) rozhodl o změně stanov společnosti a nahradil je novým zněním, které je v souladu s novým občanským zákoníkem (NOZ) a zákonem obchodních korporacích (ZOK), které nabyly účinnosti dne 1.1.2014.
                                                                                                                                                                                                                                                  
  Pozn.:   Tím společnost VÚB a.s.splnila povinnost uloženou ZOK, t.j.do 6 měsíců od nabytí účinnosti zákona přizpůsobit stanovy úpravě tohoto zákona s využitím možnosti podřídit se tomuto zákonu jako celku.
  Změna podoby akcií na zaknihované akcie byla vynucena účinností novely zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie (v případě VÚB a.s. provoz fotovoltaických elektráren na střechách objektů v areálu společnosti), který váže možnost poskytnutí podpory v případě akciových společností na výlučně zaknihované akcie na jméno.
  Všechny výše uvedené skutečnosti a rozhodnutí jsou doloženy ve formě Notářského zápisu a jsou zobrazeny příslušným způsobem v zápisu společnosti v Obchodním rejstříku.

 • VUBAS s.r.o. jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420, při výkonu v působnosti valné hromady učinil dne 18.4.2014 následující rozhodnutí:

  VUBAS s.r.o. jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420 při výkonu působnosti valné hromady dne 18. dubna 2014 projednal následující materiály a návrhy, předložené představenstvem společnosti VÚB a.s.:

  - účetní uzávěrku VÚB a.s. za rok 2013,
  - zprávu o účetní závěrce a návrh na vypořádání HV VÚB a.s. za rok 2013, 
  - navrženou výši odměn členů statutárních orgánů pro rok 2014,
  - navrženého auditora účetní závěrky VÚB a.s. pro rok 2014, t.j. firmu VGD Audit, s.r.o.,
  - návrh Výroční zprávy o výsledcích a celkové situaci společnosti VÚB a.s. za rok 2013, včetně „Zprávy o vztazích“, Zprávy auditora  pro akcionáře společnosti  a Zprávy dozorčí rady VÚB a.s. za r. 2013, 
  - zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o podnikatelských záměrech a.s. na další období 

  VUBAS s.r.o., IČ 01615751, jakožto jediný akcionář společnosti VÚB a.s., se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420, při výkonu působnosti valné hromady společnosti VÚB a.s.:
  SCHVALUJE výše uvedené návrhy, předložené představenstvem společnosti VÚB a.s., se sídlem Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, IČ 45534420
  UKLÁDÁ představenstvu společnosti VÚB a.s. výše uvedené rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti VÚB a.s. uložit jakožto schválené matriály v potřebném rozsahu do Sbírky listin při Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, a zveřejnit je na webové stránce společnosti VÚB a.s.

  Pozn. Plný text zmíněného rozhodnutí jakož i kopie schválených dokumentů jsou dostupné ve Sbírce listin Obch.rejstříku

 • Aktuální vlastnická struktura společnosti VÚB a.s.

K 31.12. 2013 byla vlastnická struktura následující: Obchodní společnost VUBAS s.r.o.je vlastníkem 100% akcií společnosti VÚB. Obchodní společnost VUBAS s.r.o. (jediný akcionář) vystupuje z hlediska platných ustanovení Zákona 90/2012 Sb. (Zákon o obchodních korporacích) jako ovládající osoba vůči ovládané osobě, t.j. společnosti VÚB a.s. Ovládající osoba a ovládaná osoba tvoří koncern ve smyslu § 79 zákona 90/212 Sb. (Zákon o obchodních korporacích).

 • Změna formy akcií

Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti Valné hromady VÚB a.s. učiněným dne 14.11.2013 došlo ke změně dosavadní formy akcií VÚB a.s. z akcií "na majitele" na novou formu akcií "na jméno" a současně ke změně stanov VÚB a.s., která reflektuje výše uvedené změny. Následně byly veškeré změny zapsány do obchodního rejstříku.

 • 1.11.2013 - Oznámení pro výplatu protiplnění

Společnost VÚB a.s. rozhodnutím představenstva ze dne 22.10.2013 ukončila spolupráci s pověřeným obchodníkem s cennými papíry Amidea, a.s., která zajišťovala od 19. 8. 2013 výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie společnosti VÚB a.s., IČ 455 34 420 oprávněným osobám a to k datu 31.10.2013. Od 1.11.2013 společnost VÚB a.s. zahájila výplatu protiplnění v sídle společnosti. Akcionáři mohou získat informace ve věci předložení akcií společnosti v sídle společnosti, Na Ostrově 1165, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 23, email: rossler@vubas.cz, tel.: 605 250 046.
Oprávněné osoby mají právo na protiplnění v penězích za své přešlé akcie na hlavního akcionáře na základě předložení těchto akcií společnosti VÚB a.s. Předložení akcií společnosti VÚB a.s. budou oprávněné osoby uskutečňovat nejpozději k datu 18.8.2017 tak, že tyto akcie předloží:
V sídle společnosti VÚB a.s., Ústí nad Orlicí, Na Ostrově 1165, PSČ 562 23 a do rukou pověřené osoby k jednání, a to každou středu, v době od 9.00 - 12.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin.
Oprávněné osoby mohou využít telefonický kontakt 605 250 046 pro informace ve věci předložení akcií pověřené osobě VÚB a.s. a následnému zaplacení přiměřené výše protiplnění. Předáním akcií pověřené osobě VÚB a.s. vznikne oprávněným osobám právo na zaplacení protiplnění. Při předání akcií, o pověřená osoba VÚB a.s. vyhotoví protokol s potřebnými údaji, oprávněné osoby uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Hodnota protiplnění překračující částku 30.000,- Kč požadovaná vyplatit v hotovosti musí být telefonicky oznámena nejpozději dva pracovní dny před dnem požadovaného uplatnění výplaty protiplnění.
Výzva -STÁHNOUT

 • 25.10.2013 - Oznámení prohlášení akcií za neplatné

v návaznosti na usnesení řádné valné hromady Společnosti ze dne 20. června 2013 o přechodu všech akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, obchodní společnosti VUBAS s.r.o., se sídlem Na Ostrově 1165, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01, IČ: 016 15 751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32126 a v souladu s ustanovením § 214 odst. 3 obchodního zákoníku, že prohlásilo za neplatné níže uvedené akcie Společnosti, které nebyly ze strany dosavadních vlastníků předloženy Společnosti ani v dodatečně stanovených lhůtách podle § 183l odst. 6 a § 214 odst. 1 obchodního zákoníku.

 • Druhá výzva k předložení akcií v dodatečné lhůtě

VÚB a.s. vyzývá všechny dosavadní vlastníky listinných účastnických cenných papírů Společnosti, jejichž vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti zaniklo jeho přechodem na hlavního akcionáře, společnost VUBAS s.r.o., se sídlem Na Ostrově 1165, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01, IČ: 016 15 751, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32126, k předložení všech dosud nepředložených listinných účastnických cenných papírů Společnosti v dodatečné lhůtě určené Společností dle § 183l odst. 6 obchodního zákoníku v termínu od od 7. října 2013 do 21. října 2013.
Výzva -STÁHNOUT

 • Výzva k předložení akcií v dodatečné lhůtě

VÚB a.s. vyzývá všechny dosavadní vlastníky listinných účastnických cenných papírů Společnosti, jejichž vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti zaniklo jeho přechodem na hlavního akcionáře, společnost VUBAS s.r.o., se sídlem Na Ostrově 1165, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01, IČ: 016 15 751, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32126, k předložení všech dosud nepředložených listinných účastnických cenných papírů Společnosti v dodatečné lhůtě určené Společností dle § 183l odst. 6 obchodního zákoníku v termínu od 19. září 2013 do 3. října 2013.
Výzva -STÁHNOUT

 • Usnesení valné hromady 2013

Představenstvo společnosti VÚB a.s. tímto dle ustanovení § 183l odst. 2 uveřejňuje usnesení valné hromady společnosti VÚB a.s., které bylo přijato na valné hromadě konané dne 20. 6. 2013 dle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku
Usnesení -STÁHNOUT

novinky
12.07.2022
VÚB a.s. na veletrhu Techtextil 22
Naše společnost VÚB a.s. měla po třech letech opět možnost aktivně se zúčastnit významného evropského veletrhu Techtextil 2022 ve Frankfurtu nad Mohanem. Více...
26.11.2021
Podpora realizace výsledků řešení výzkumných projektů VÚB
Dva webináře z oblasti smart-textilií .....více
archiv