Vážení  kolegové bývalí i současní,

V letošním roce oslaví VÚB a.s. 70 let od svého vzniku.

V sobotu dne 14. 9. 2019 (od 9.00 do 13.00) bude uspořádán „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“, na který bychom chtěli srdečně pozvat Vás i všechny zájemce z řad veřejnosti. 
V rámci této akce bude možno se seznámit jak s dosavadní historií a činností společnosti, tak i s její současnou podobou a aktuálními aktivitami. Pro všechny návštěvníky budou připraveny drobné upomínkové dárky a občerstvení.

Pro Vás, naše bývalé spolupracovníky, je po skončení Dne otevřených dveří, tj. od  13.00 připravena možnost setkat se v tělocvičně VÚB tak, abyste si mohli v klidu posedět a zavzpomínat.
 
Za 70 let činnosti VÚB a.s. firmou prošlo více jak 1700 zaměstnanců. Věříme, že pochopíte, že  vzhledem k takovému počtu osob a mnohdy chybějícím kontaktům je téměř nemožné rozesílat jmenovitě pozvánky. Informace o konání akce bude zveřejněna formou tiskové inzerce (Ústecké listy, Orlický deník) a na infokanále OIK. Na Vás všechny, na které máme k dispozici emailové kontakty se obracíme rovněž touto cestou a prosíme Vás, abyste tuto informaci předali všem svým bývalým spolupracovníkům, se kterými jste v kontaktu.

 Na setkání s Vámi se těší vedení VÚB a.s.

P. S.  Prosíme o Vaši zpětnou informaci na 70vub@vubas.cz  (tel. 604 672 015) , zda se setkání zúčastníte či ne. 

novinky
22.01.2020
Další rozvoj VÚB a.s.
17.09.2019
V rámci oslav 70. výročí založení VÚB se uskutečnila prohlídka areálu s odborným výkladem
V sobotu 14. září vyvrcholily oslavy 70. výročí založení Výzkumného ústavu bavlnářského v Ústí nad Orlicí setkáním bývalých a současných zaměstnanců spojeným s dnem otevřených dveří pro širokou veřejnost a připomenutím jeho historie a současného významu v textilní produkci.V roce 1949 vznikl v Ústí nad Orlicí Výzkumný ústav bavlnářský, který byl podporou věhlasu  .....
archiv