Profil společnosti

VÚB a.s. je nástupnickým subjektem Výzkumného ústavu bavlnářského a hedvábnického, založeného v roce 1949 a známého v textilním světě jako firma s dlouholetými zkušenostmi a tradicí v oboru textilu i textilního strojírenství. V 60. a 70. letech zde vznikly nové textilní technologie světového významu – rotorové předení a víceprošlupní tkaní.
Dnešní akciová společnost byla počátkem 90. let výrazně restrukturalizována až do podoby dnešní soukromé akciové společnosti, která se orientuje nejen na výzkum a vývoj, ale i na výrobu, obchod a služby. S tím souvisela i výrazná redukce a reorganizace málo efektivních činností s cílem zvýšit konkurenceschopnost celé firmy.
Velká a trvalá pozornost je věnována řízení kvality - od r. 2001 se VÚB a.s. může prokázat certifikáty ISO 9001 a ISO 14001.

VÚB a.s. - hlavní podnikatelské aktivity
 

aplikovaný výzkum a vývoj textilních technologií

 • aplikační výzkum a vývoj textilních technologií pro textilní průmysl i textilní strojírenství nejen v České republice, ale i pro významné zahraniční partnery
 • výzkum a vývoj spřádacích strojů a technologií
 • výzkum a vývoj technologie výroby směsových přízí pomocí technologie OE rotorového předení
 • výzkum a vývoj technologie výroby speciálních staplových vícesložkových přízí pro neoděvní aplikace (příze se sníženou hořlavostí, příze antibakteriální, antistatické a jiné pro speciální technické aplikace, výrobu nábytku, ochranné oděvy pro pracovníky ve zdravotnictví, elektrotechnickém průmyslu apod.)

konstrukce a výroba speciálních jednoúčelových strojů

Nejvýznamnější část ekonomického potenciálu VÚB a.s. představuje strojírenská výroba, zaměřená především na konstrukci, vývoj a výrobu speciálních a/nebo jednoúčelových strojů. Průběžně se realizuje rozsáhlá modernizace veškerého strojního vybavení, výměna univerzálních strojů za nejmodernější numericky řízená obráběcí centra. VÚB a.s. se ve strojírenské oblasti specializuje na:

 • zakázkový vývoj, konstrukci i výrobu speciálních jednoúčelových strojů a zařízení pro nové výrobní technologie včetně kompletního servisu po uvedení strojů do provozu
 • zvyšování technické úrovně a provozuschopnosti starších strojů a zařízení, jejich renovace a modernizace
 • různé manipulační linky a přístroje dle konkrétního zadání a požadavků zákazníka
 • výroba nedostatkových náhradních dílů pro stroje a zařízení,  renovace starších dílů podle požadavků zákazníka

speciální textilní výroba

V rámci textilní produkce se VÚB a.s. specializuje na výzkum, vývoj, výrobu, marketing a prodej OE rotorových přízí, speciální textilií a výrobků:

 • rotorově předené příze z přírodních i chemických vláken, směsové příze s podílem lnu příp. konopí (i 100%)
 • funkční rotorově předené směsové příze pro speciální i technické aplikace - příze se sníženou hořlavostí, antibakteriální, antistatická, multifunkční
 • speciální textilie a ochranné pracovní oděvy značky CleverTex® 

   

služby v odborné informatice

V odborné informatice je VÚB a.s. dlouholetým dodavatelem specializovaných informací pro celou oblast textilního a oděvního průmyslu.
VÚB a.s. je majitelem a provozovatelem specializovaného informačního serveru www.textil.cz.

novinky
08.06.2017
Natura Viva 2017
Natura Viva je jedinou každoroční odbornou výstavu tohoto typu v České republice, na níž se soustředí takřka všechny významné firmy podnikající v oborech myslivost, rybářství, včelařství a zahrádkářství.
06.06.2017
TECHTEXTIL 2017
VÚB se již pošesté zúčastníl mezinárodního veletrhu technických textilií ve Frankfurtu nad Mohanem v termínu 9. - 12. 5. 2017. Naše expozice byla součástí společného stánku výrobců technických textilií sdružených v klastru CLUTEX.  
archiv