MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

logo

V rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se firma VÚB aktivně podílela na řešení projektu

MeTexCom -Vývoj hybridních struktur na bázi kov-textilní kompozit

Projekt byl řešen v rámci 13. výzvy programu mezinárodního kolektivního výzkumu CORNET. Řešitelský tým tvoříli partneři z ČR a Německa za podpory národních asociací Clutex - klastr technické textilie a FK Textil - Forschungskuratorium Textil e.V.

Partneři v konsorciu kombinovali své znalosti a zkušenosti potřebné pro výzkum v oblasti vláken, předení přízí, tkaní (VUB a.s.), netkaných textilií (STFIe.V.) a v oboru vývoje polymerů a kompozitních materiálů (SVUM a.s.). Důležitým spolupracujícím partnerem v oblasti plazmatického ošetření povrchu plechů byla z německé strany Technická univerzita Drážďany.

Cíl projektu:

předmětem vývoje byly inovativní metalo-textilní hybridní struktury s extrémní adhezí mezi jednotlivými materiálovými vrstvami, dosahující  parametrů pro aplikace v odlehčených konstrukcích:

- snížení hmotnosti v porovnání s aktuálně používanými strukturami
- lepší akustické vlastnosti
- lepší izolační a tlumicí vlastnosti

Cílem projektu byla výroba objemových kompozitních textilií na základě kombinace netkaných textilií i vysokopevnostních tkanin s různými metalickými materiály.
Mezi hlavní výzvy řešení projektu patří lcíl eliminovat při vytváření takových hybridních struktur použití lepidel nebo jiných spojovacích materiálů.

Jedním z hlavních úkolů projektu byla volba vhodných textilních a metalických materiálů. V mnoha případech to znamenalo zajistit speciální výrobu nebo úpravu jednotlivých komponent s ohledem na tvorbu finální hybridní struktury při použití mechanicko/termického procesu.

Specifické zpracování a úprava povrchu metalických materiálů pomocí plazmy bylo významnou součástí řešení. Pomocé této úpravy jsou na povrchu metalického materiálu vytvářeny mikro/nano struktury přispívající k výraznému zlepšení adheze mezi jednotlivými funkčními vrstvami celé struktury.

Výběr vlákenných materiálů tento záměr rovněž respektoval, pozornost  však byla zaměřena zejména na termoplastické polymerové vlákenné materiály.

Potenciální využití:
Potenciální použití vyvinutých produktů:

-  automobilový sektor (izolační materiály)
-  strojírenství (schopnost pohlcování hluků a vibrací)
-  stavebnictví (odlehčené stavební konstrukce)

schema

MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ

Zástupci VÚB a.s. se zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší příklady "Přeshraniční spolupráce MSP v oboru výzkum, vývoj a vzdělávání Německo - Polsko - Česká republika", které proběhlo na výstavišti v Chemnitz 27.3.2014.

Soutěž iniciovala vládní komise pro nové spolkové země při Spolkovém Ministerstvu pro Ekonomiku a Energii ve spolupráci s Fraunhofer Institutem.

Jedním ze 4 oceněných projektů byla i spolupráce STFI e.V. Chemnitz s klastrem Clutex a jeho členskými firmami pod názvem "Bilaterální výzkum v oboru technických textilií".

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Prezentace výsledků projektu MeTexCom na 8. Mezinárodní textilní konferenci Aachen-Dresden v listopadu 2014 - vce informací zde...
 

novinky
07.04.2016
Demolice budovy bývalé bezvřetenové ověřovací přádelny
V těchto dnech probíhá v areálu společnosti VÚB a.s. demolice budovy bývalé bezvřetenové ověřovací přádelny, která byla uvedena do provozu v roce 1967, tehdy jako vůbec první bezvřetenová rotorová přádelna na světě.
12.02.2016
Výsledky TERMOTEXU
Řešení projektu Termotex v rámci druhé dotační výzvy TAČR - Alfa2 bylo ukončeno k 31.12.2015. Záměrem a cílem byl textilně aplikační výzkum a vývoj sofistikovaných termoregulačních a termoizolačních textilií na bázi nových typů chemických ... více
archiv